1 av 10 vuxna saknar vänner i livet – här är KBT-nycklarna till vänskap

Att lära känna ensamstående människor från

Ensamhet skadar vår hälsa Innehållet gäller Västernorrland Ensamhet kan vara svår att bära och den kan ge såväl psykiska som fysiska symtom. Social isolering anses lika skadligt för hälsan som alkoholism. Bengt Brülde vid Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, har med sin forskarkollega Filip Fors, studerat hur olika former av ensamhet påverkar vårt välbefinnande och vår lycka.

Olika slags ensamhet

Avskiljande Ensamhet Frivillig ensamhet kan vara duktig på många sätt. Ofrivillig ensamhet däremot kan påverka stressystemet i kroppen samt leda till både fysisk och mental ohälsa. Vissa känner sig ensamma ehuru de är omgivna av människor, skada saknar de djupare kontakterna.

KBT-nycklarna till vänner

Vad kan jag göra för att anlända in i gemenskapen? Det betyder att vi bör vara vänliga mot all i kyrkan. Vi är alla Guds barn som försöker tillbe honom inom kärlek och enighet. Här är märklig förslag på hur du kan anlända med i gemenskapen: Lär känna folk i alla åldrar. På sakramentsmötet kan du till exempel sitta med ett ensamstående mamma med små barn. Hon kanske uppskattar hjälpen. Eller så kan du välkomna och lära känna medlemmar som är nya i din samfund eller gren.

Ge dig själv positiva upplevelser - Tankar och tips - Svenska språket

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here