Övervikt och fetma

Möt män i carouge

Insjuknande i stroke är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan i Sverige. Indikatorn uppdateras en gång per år. Sammanfattning Antalet insjuknanden i stroke i befolkningen 15 år och äldre var totalt 21eller per invånare. Insjuknande i stroke, här definierat som förstagångsinsjuknanden efter sju strokefria år, har minskat under den senaste tolvårsperioden. Antalet insjuknanden minskade bland personer 45—64 år, 65—84 år och 85 år och äldre samt i alla utbildningsgrupper och alla födelseregioner, men ökade i den yngsta åldersgruppen, år. Introduktion Stroke är ett samlingsnamn för blödningar och infarkter blodproppar i hjärnan.

Könsfördelning

Studenter som enbart läste fristående kurser stod för hela minskningen. Drygt 63 folk tog ut en examen, vilket varenda betydligt färre än föregående läsår. Antalet studenter som enbart läste fristående kurser minskade mer än så och utgjorde därmed hela minskningen. De svenska högskolenybörjarna, det vill säga nybörjare exklusive inresande studenter, minskade med Nästan hälften av högskolenybörjarna var 21 år alternativt yngre.

Hjälplänkar

Sveriges officiella statistik Pyramiden visar kvinnor samt män separat Befolkningspyramiden består av två delar: en del som visar hurdan många kvinnor det finns i annorlunda åldrar vid en viss tidpunkt, samt en del som på samma fason visar hur många män det finns. Hur befolkningspyramiden ser ut för en visst år beror på hur flera som föddes under olika år fordom hur länge folk lever hur flera som har invandrat och utvandrat. Mer likt ett torn än en pyramid Befolkningspyramiden för ser snarare ut såsom ett torn än som en pyramid. Några av staplarna är särskilt långa, därför att det finns många inom åldersgrupperna 25—29 år, 30—34 år samt 50—54 år i befolkningen. Det beror på att det föddes många avkomma på talet och i början bruten talet. En annan orsak är att en stor andel av de såsom invandrar är i dessa åldersgrupper.

Fortsatt minskning av antalet registrerade studenter men oförändrat antal högskolenybörjare

Lyssna Övervikt och fetma är en bruten de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt förut att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan i Sverige. Indikatorn uppdateras vartannat år. Nya konklusion för denna indikator finns nu tillgängliga från års enkät. Denna sida kommer därför uppdateras inom kort. Så länge hittar du de nya resultaten inom Folkhälsodata och FolkhälsoStudio. Förekomsten av fet och fetma varierade mellan olika grupper och var vanligare bland äldre ännu bland yngre och bland personer tillsammans förgymnasial respektive gymnasial utbildningsnivå än bland personer med eftergymnasial utbildningsnivå. Andelen befolkning som har övervikt eller fetma, samt andelen som har fetma, ökade inom alla åldersgrupper — Ökningen var särskilt stor i den yngsta åldersgruppen, år.

Utsatthet för allvarlig misshandel i olika åldersgrupper

Aktie som utsatts för misshandel Självrapporterad utsatthet för misshandel —¹. Källa: NTU. Resultaten för utsatthet — är omräknade, alldenstund undersökningen då genomfördes med en annan metod. Utsattheten för allvarlig misshandel kan av metodologiska anledningar inte jämföras tillsammans åren före metodbytet, vilket gör att resultaten enbart finns redovisade för åren och Den Nationella trygghetsundersökningen NTU visar att 3,6 procent av befolkningen 16—84 år uppger att de utsattes förut misshandelvilket skulle motsvara cirka   folk om det räknas om till mängd utsatta personer i befolkningen.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here