DAMKAFÉ I GAMLA STAN JÄRNTORGET 1869

Ensamstående kvinnor änkor är också personals

Fotograf: L. Se bilden på Stockholmskällan. Välkommen till Sundbergs konditori. Året är och sockerbagare Johan Edvard Sundberg har just öppnat butik med tillhörande Dame-café vid Järntorget i Gamla stan. Konditoriet erbjuder inte bara en kopp kaffe och en tårtbit, det är även en av få platser i staden där kvinnor på egen hand kan träffas och umgås utanför hemmet.

Uppgift 1. Lyssna fundera analysera och reflektera.

Mirakel de senaste årens socialpolitiska reformarbete inneha i skilda sammanhang aktua— liserats frågan om åstadkommande av verksamma och lämpliga stödåtgärder för änkor. De speciella svårigheter som vid mannens frånfälle möta ett gift kvinna. Merendels har hela familjens försörjning vilat på mannens inkomst samt genom hans frånfälle undanryckes den bas, varpå familjens ekonomi vilat. Den inom många fall mycket ingripande omgestaltning bruten livsföringen, som härav måste följa förut änkan, kan icke utan stora svårigheter genomföras. Har hon barn att livnära, kan hon vara mer eller mindre urståndsatt att själv gå ut inom förvärvslivet. Även om hon tidigare haft eget förvärvsarbete har hon kanske ett lång följd av år på bas av äktenskapet helt ägnat sig till hemmets skötsel. Särskilt om hon nått upp i medelåldern kan det befinna svårt för henne att erhålla tjänst. Under alla förhållanden krävs en övergångsperiod under vilken hon kan återvinna dom färdigheter hon förut ägt eller anskaffa nya. Uppgiften att på olika vägar hjälpa änkorna till ett rimligt försörjning framstår som ett led i samhällets strävanden att bereda ökad trygghet till familjerna.

STOCKHOLM 1952

Propositionens huvudsakliga innehåll Allmänt I propositionen läggs fram förslag till en reformering bruten familjepensione­ringen inom den allmänna försäkringen. Huvudsyftet med reformen är att stödet av folk- och tilläggspensioneringen till efterlevande avkomma och vuxna skall anpassas till dom förändringar som under de senaste årtiondena har inträffat i fråga om familjemönster och samhällsförhållanden. Nuvarande änkepensionering avvecklas gällande sikt, och tyngdpunkten i det föreslagna nya systemet för efterlevandepensionering läggs gällande barnpensio­nerna. Stödet till vuxna efterlevande ges på lika villkor till män samt kvinnor. Det skall utgå i design av dels ett omställningsbidrag under speciell lid efter dödsfallet, dels ett sårskilt efterlevandebidrag till den som inle kan försörja sig genom förvärvsarbete. Dessa förmåner utgår endast till efterlevande som ej har fyllt 65 år.

Sfinx

Malena Ivarsson, sexolog, och professor Ingmar Trädäng. Här hittar du alla svaren. Inneha ni glömt att många män dör tidigare?! Vi är många änkor. Mig vill inte ha någon kommentar gällande detta. Jag blir bara så lack, trött och lessen och vill delge det. Fråga doktorn: Tråkigt att höra försåvitt din sorg.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here