Våld i nära relationer

Möt en mannen event

Foto: Stina Sandström Blekinges kommuner samarbetar mot vattenbristen Uppdaterad Publicerad 30 maj För att klara av att hantera den vattenbrist som också drabbat Blekinge krävs att kommunerna börjar samarbeta. Ett steg i den riktningen tar nu Karlshamn och Ronneby kommun genom en gemensam kampanj för att få fler att spara på vattnet. I Järnavik, lika långt från Ronneby som från Karshamn, möttes representanter från de två kommunerna för att prata om den vattenbrist som har drabbat båda kommunerna. Nu krävs mer samarbete mellan kommungränserna menar VA-cheferna. Även Karlshamns kommun håller med om att kommunerna i länet måste börja samarbeta. Vi har varit bortskämda i hela Sverige med att ha vatten ständigt och vi har inte behövt tänka i de här banorna tidigare, men nu är jag rätt övertygad om att vi kommer tvingas att samarbeta, säger Marika Wennberg, tillförordnat VA-chef Karlshamns kommun.

Mer hos oss

Försåvitt det till exempel finns två avkomma företräder de gemensamt personen. Redovisning Aptitlig man eller förvaltare är enligt författning skyldig att redovisa sin huvudmans hushållning. Senast två månader efter att ni utsetts ska du lämna en index över huvudmannens alla tillgångar och skulder till överförmyndarnämnden. Värdet på den dag då uppdraget började på tillgångarna skall styrkas med uppgifter från banken Ni ska också senast sista februari var år lämna in en årsredovisning — så kallad årsräkning. I den beskriver du hur du skött huvudmannens hushållning det senaste kalenderåret. Om uppdraget upphör ska du inom en månad avgå in en sluträkning till överförmyndarnämnden. Inom årsräkningen ska du redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året.

Redovisning

Avsnitt ur Kapitel 3: Arbetsgivaren skall igenom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika. Diskrimineringslagen omfattar många olika samhällsområden och Diskrimineringsombudsmannen har ansvar för tillsynen av lagen och behandlar alla typer av ärenden som kan vara fraktur mot lagen. Diskrimineringsombudsmannen, DO, nås gällande telefon 20epost: do do.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here