”Kan bli 15–0 om man möter sämsta laget”

Möt i Kristiansand enternet

I reservatet som domineras av ädellövskog finner man en stor mängd sällsynta och spännande svampar. Ädellövskog vid Oppmannasjön Brinkahagen-Möllerödsnäs naturreservat består av ädellövskog som är belägen intill Oppmannasjön. Reservatet består av två områden samt två mindre öar och en markväg genom vardera område bjuder på en lätt promenad. En strandnära stig slingrar sig kring udden Möllerödsnäs. Svampkännarna letar sig ner mot de mera vildvuxna strandbrinkarna.

Hanöbuktens dynlandskap

Sandnejlika växer i sandiga delar av reservatet. Här finns strandängar, alskog och tallbevuxna sanddyner. I det tätortsnära reservatet trivs flera sällsynta växt- och djurarter. Emellan å och hav Lillesjö naturreservat ligger alldeles söder om Yngsjö. Reservatet avgränsas i öster mot stranden och havet och i väster mot Helge å.

Ädellövskog vid Oppmannasjön

Spårtrafiken Arriva försökte få huvudskyddsombud att avgå Nyhet I nyhetsarkivet hittar du dom nyhetstexter som publicerats, med de senaste först. Du kan även följa Publikts nyheter genom att prenumerera på RSS-flödet. Det är svårt att komma fram per telefon och handläggningstiderna är förut långa. De anser att flera parter på arbetsmarknaden inte respekterat industrin såsom normbildare i årets avtalsrörelse.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here