Fakta och statistik

Möt en tjej toyes

De senaste tio åren har drygt 13 barn bott på någon av Unizons kvinnojourer tillsammans med sina mammor. Ungefär hälften av de barn som kommer till jouren har också själva blivit utsatta för våld. Unizon bildades just för att stärka barnperspektivet för de barn som vistades med sina mammor på kvinnojourerna och har sedan dess hävdat barnens skyddsvärde och kämpat för att deras rättigheter stärks. Självklart måste barn i skyddat boende få sina rättigheter tillgodosedda, som alla andra barn i Sverige. Dessa barn har rätt till förskola, skola, hälso- och sjukvård, de har rätt att få stöd och skydd i en hemlik miljö där barnet står i fokus, de har rätt att få terapeutiska samtal när det behövs, trygga och långsiktiga boendelösningar efter tiden på skyddat boende. Barnen har rätt att få sina röster hörda och framförallt har de rätt att leva ett liv fritt från våld.

Viktigt med rätt slags beröm

Stärk relationen — så maxar du livet med barnen Stärk relationen — odla maxar du livet med barnen Ett trygg relation mellan föräldrar och avkomma är grunden för allt annat. Armé finns konkreta tips på hur ni kan stärka relationen — vad ni ska göra mer av och vad du ska se upp med. Barnets allra viktigaste relation är den mot sina föräldrar. Den ger barnet chans att uttrycka sig, känna sig betydande och lär barnet hur man är mot andra människor. En god föräldra-barn-relation ger också förutsättningar för att fixa svåra utmaningar och minskar risken förut onödiga konflikter. Självklart måste vi kunna sätta gränser, men vi tenderar att lägga för mycket krut där samt missar att vi måste börja inom att bygga upp en positiv samt förtroendefull relation, säger Rädda Barnens hjärnskrynklare Hanna Weyler Müller och ger avta bästa tips för hur man kan göra. Sätt in på relationskontot Relationskontot är en bra metafor. Du plikt sätta in för att kunna fånga ut, och valutan på relationskontot är positiv samvaro. Det handlar inte inom första hand om att göra ett massa kul, utan om allt såsom sker i samspelet med barnet, såsom glada ögon, ett glatt leende samt att visa kärlek.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here