Synskadades riksförbund: Förebygg utsatthet och satsa på instruktörer

Möt männa i Stockholm fcps

Pressrum Vad kan kommunen hjälpa till med? Du som behöver särskild hjälp på grund av en synnedsättning har rätt att få stöd och service från din kommun. Det är biståndshandläggaren vid kommunens socialförvaltning som bedömer vilken typ av hjälp du kan få. Ditt behov av stöd ska vara utgångspunkten för bedömningen.

Portaler på Altinget

Sådana barn voro i skolan på det hela taget likställda med de blinda dövstumma eller, rättare sagt, med dem bland dessa, som ledo av bildad undermålighet. De kunde få sig undervisning bibragt till en början huvudsakligen gällande samma sätt som dessa, men det befanns ock, att deras stum hetstillstånd icke ovillkorligen var permanent, utan att en och annan bland dem kunde genom särskild undervisning och enkom avpassade övningar så småningom lära sig att fatta vad som sades samt att tala. Liknande visade sig vara förhållandet med de blinda sinnesslöa, som antagligen hörde och kunde uppfatta vad såsom sades dem, men som icke kunde tala. Givetvis kunde dessa vara bildbara.

Bli medlem

Kamp — rösta fram din favoritvalp! Foto År blir det elfte året såsom Synskadades Riksförbund ger ut kalendern Årets ledarhundsvalpar. Glöm inte att beställa din om du inte redan fått den på info hundkalendern.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here