Kyrkohistoria

Förtrogenhet med flickorna ur kyrkan otrohet

De flyttades ganska snabbt upp i högre lönegrader och fick också tjänstepensioner. Den agrara kultur som prästerna på landet tidigare delat med bönderna var därmed bruten. Prästgården med trädgård blev prästens tjänstebostad med skyldighet för prästen att bo där. Som ett ekonomiskt utjämningssystem mellan församlingarna inrättades Kyrkofonden, förvaltad av Statskontoret. Det nya lönesystemet innebar inte att prästerna blev statsanställda. Det var fortfarande kyrkan som avlönade sitt prästerskap, huvudsakligen genom avkastning av prästlönejord och kyrkoskatt. Detta gällde också med någon inskränkning kvinnor.

Webbplatsen ligger nere

Källor Sociala förhållanden Brasilien är ett mark med enorma interna skillnader, inte åtminstone socialt och ekonomiskt. Samtidigt har stora framsteg gjorts sedan millennieskiftet för att överbrygga dessa skillnader. Mer än 30 miljoner brasilianer lyftes ur fattigdom gällande ett årtionde — men de ekonomiska kriser som sedan följt gör att flera åter hamnat under fattigdomsstrecket. Fakta — sociala förhållanden 13 per födslar Aktie hiv-smittade vuxna 15—49 år 0,5 andel Andel av befolkningen som har access till rent vatten 97,5 procent Aktie av befolkningen som har tillgång mot toaletter 88,3 procent Offentliga utgifter förut hälsovård i andel av BNP 8,9 procent Offentliga utgifter för hälsovård per person 1 US dollar Andel kvinns i parlamentet Källor Seder och andvändning Skillnaderna mellan de rika delstaterna inom södra Brasilien och de fattiga inom norr är stora även vad innefatta traditioner. I söder stöter man ideligen på kläder, arkitektur, mat och musik med tydliga influenser från Tyskland, Italien och Östeuropa.

Befolkning och språk

Inom söder stöter man ofta på plagg, arkitektur, mat och musik med klara influenser från Tyskland, Italien och Östeuropa. I norr dominerar däremot traditioner tillsammans ursprung i Afrika eller hos ursprungsfolken, eller en blandning därav. Kulturen därborta har också präglats av det koloniala förtrycket, ett exempel är kampsportsdansen capoeira. Afrobrasilianska religioner är vanligast bland den svarta befolkningen, men även folk tillsammans annan etnicitet har anslutit sig mot dessa på senare år. De afrobrasilianska religionernas utövare firar sina egna gudar, orixás — men av historiska anledning sker firandet på samma officiella högtidsdagar som då de katolska helgonen firas.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here