Camilla 31: Hade jag inte reagerat på fosterrörelserna kunde hon ha dött

Ensamstående killar på aktieägarmöte

Det finns många sätt att förbättra förhållandena för alla som måste arbeta natt, det visar en dansk satsning. Nu finns en skrift som samlat tips från danska vårdarbetsplatser. Människor bör undvika att arbeta natt, för det finns alltid hälsorisker med att trotsa dygnsrytmen. Men inom vård och omsorg måste man jobba natt och hur gör man då för att minimera problemen? Detta kan man få råd om i en skrift som berättar om erfarenheter från vårdarbetsplatser i ett stort partsgemensamt utvecklingsprojekt: Natarbejde med faerre gener Nattarbete med färre olägenheter. Skriften ska ge chefer och fackliga företrädare i Danmarks fem regioner uppslag och idéer och den går att hämta från nätet. Skriften skildrar åtta exempel som speglar en rad teman: hur man fördelar nattskiften, arbetsbelastningen under nätterna, hur man har det med den fysiska arbetsmiljön, trygghet och möjligheter till bra kost och motion.

Flora hade äkta knut

Januar um · Läser om föräldrar såsom säljer sina barn till människohandlare. Av Rumänien kommer återigen oroväckande rapporter försåvitt detta fruktansvärda fenomen. Antalet barn såsom köps och säljs misstänks ha exploderat de senaste åren. Detta efter att Europeiska kommissionen nyligen kommit fram mot att tio gånger fler barn smugglats ut ur landet sedan den senaste undersökningen gjordes år Många frågar sig hur detta kan vara genomförbart och alltmer tyder på att desperata föräldrar säljer s Silvia Tabusca bred European Center for Legal Education knipa Research menar att människohandel kommit att bli den främsta inkomstkällan för kriminella gäng.

Relaterade verktyg

Av Rumänien kommer återigen oroväckande rapporter försåvitt detta fruktansvärda fenomen. Antalet barn såsom köps och säljs misstänks ha exploderat de senaste åren. Detta efter att Europeiska kommissionen nyligen kommit fram mot att tio gånger fler barn smugglats ut ur landet sedan den senaste undersökningen gjordes år Många frågar sig hur detta kan vara möjligt samt alltmer tyder på att desperata päron säljer s

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here