JO dnr 4945-2016

Möt kvinnor i baddräkt anonym

Både i utbildningarna och i tjänstekarriären är den faktiskt klyftan mellan kvinnor och män stor och bestående. Den huvudåtgärd man har föreslagit är att undersöka möjligheten att få kommunalt finansierade bampassare för sjuka barn till kvinnliga forskare. Ändå finns det idag inga undersök- ningar som styrker fördomen att kvinnliga forskare med barn skulle vara mindre produktiva än kvinnliga forskare utan. Vi bör hålla i minnet den stora obalans som idag råder mellan olika fakulteter vad gäller anslagstilldelning. Med undantag för medicin där kvinnorna är hälften en bra bit upp i hierarkin, men extremt få i toppen 5 procent kvinnliga professorerså är disproportionen på andra områden mellan antalet professurer och var den stora mängden kompetenta kvinnor finns, mycket talande. Men också vad gäller denna oreflekterade fördelnings- politik bör kvinnorna skylla sig själva. Att könsdis- krimineringen rent strukturellt kan bestå i att kvinnor hänvisas till ett område motsvarande dryga fjärdedelen av totalantalet utlysta topptjänster anses inte vara relevant i sammanhanget. Inlägget är typiskt för de retoriska och till intet förpliktigande svar som kommer inifrån den akademiska strukturen på den ovedersägliga statistik som år efter år avslöjar att kön fungerar som en osynlig sorteringsmekanism i den akademiska organisationen.

Till statsrådet Carl Tham

Personalen i polisens arrest hänvisade henne mot att kissa i ett hål inom golvet utan möjlighet att spola. Anledningen till det var huvudsakligen en rum rutin vid arresten enligt vilken frihetsberövade personer normalt inte tas ut klocka cellerna för toalettbesök mellan klockan I beslutet uttalar JO att ett sådan rutin inte är acceptabel samt inte heller förenlig med hur den som är intagen i en polisarrest ska bemötas och behandlas. JO kritiserar Polismyndigheten för att kvinnan hänvisades mot att uträtta sina behov i en hål i golvet när hon dopp att få använda toaletten.

Ukrainas instruktionsböcker

Dela: Forskning visar att sexistisk reklam är skadlig för i synnerhet unga flickors självbild. Problemet är att könsdiskriminerande annonsering finns överallt och vi internaliserar dom bilder vi ser utan att vi ens uppfattar det själva. Könsstereotyp annonsering förbjuds nu i Storbritannien och likaså i Norge har man tagit av med de osunda skönhetsideal som speciell reklam sprider. Det är inte bara osunda skönhetsideal och stereotypa könsroller såsom upprätthålls av sexistisk reklam.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here