Ruotsalainen kansanpuolue

Resenärer med funktionshinder görs dejtingtips

Ett gott och meningsfullt liv innehåller valfrihet och självbestämmanderätt. Dessutom innehåller det en möjlighet till ett självständigt liv, jämlikhet i människorelationer och full delaktighet. Det förutsätter också att det finns rimliga grundförutsättningar för ett gott liv.

Sfp:s handikappolitiskt program

Försåvitt du har nedsatt rörlighet som ställer särskilda krav under flygresan, måste ni uppge det redan vid bokningen bruten flygbiljetten. Ange vid bokningen av resan att du använder rullstol. Det är inte möjligt för rullstolsburna resenärer att ta med egen rullstol i kabinen. Rullstolen fraktas alltid i flygplanets lastutrymme. Rullstolen får väga högst 50 kg. Den fraktas utan kostnad och räknas inte in i den tillåtna bagagemängden. Flygbolagen skickar vidare uppgifterna till flygplatsen, som ansvarar för ledsagning när ni är på flygplatsen. Tänk på att vara tydlig med vilka behov ni har före och under resan.

Under flygresan

Vetenskapsman vid Karlstads universitet har studerat hurdan personer med funktionshinder upplever sina färdtjänstresor. Och släpper nu en handbok inom hur utsatta grupper kan få ett bättre reseupplevelse. Hur upplevs färdtjänstresor? Vilka faktorer har betydande inverkan och vad kan man göra för att alstra en bättre reseupplevelse? Forskarna vid Karlstads universitet har studerat hur resegrupper tillsammans olika former av funktionshinder upplever avta färdtjänstresor, detta med särskilt fokus gällande användarvänlighet och hur resenär och bilist tillsammans hanterar situationer som kan bilda. De har också tittat på vilken form av utsatthet denna resenärsgrupp upplever och vad det är i trafiken som leder till detta, samt vilken typ av handlingsstrategier som både resande och chaufför använder för att avta upplevda problem.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here