Per Kornhall

En enda och glad kvinna nick

Coronarestriktionerna lättar, men krisen är ingalunda över. Hur gör företagare i Raseborg rent handgripligen för att skydda sina kunder? Handen upp om du hör till dem som i mars avbokade eller lät bli att boka tid till tandläkare, tandhygienist, massör eller frisör. Det här är några exempel på företagsamhet inom vård- och servicebranschen där människor onekligen kommer väldigt nära varandra. Det här beror ganska långt på akuta behov, men kanske också för att regering och myndigheter till en viss del börjat lätta på restriktionerna. Företagare inom branscher där man inte kan hålla ett fysiskt avstånd på en till två meter har hittat olika lösningar. Fast de hygienprocedurer vi ägnar oss åt i dag är ändå av en helt annan kaliber. Pirkko Grönroos har drygt 30 års arbetserfarenhet och har varit nästan lika länge aktiv i Finlands tandläkarförbund.

Facebook-kommentarer

Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt samt ekonomiska resurser mellan kvinnor och hanar Stockholm SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Genom direktiv den 15 september beslutades att tillsätta ett särskild utredare för att kartlägga samt analysera fördelningen av ekonomisk makt samt ekonomiska resurser mellan kvinnor och hanar. Den 19 maj utsågs landshövding Kristina Persson, Östersund, till utredare.

Många väntar med att besöka frisersalongen

Inom båda fall har doc k det kvinnliga uppfattats som underordnat det manliga, och mannen har utgjort norm förut mänskligheten. Sanningen om könen är doc k inte evig, utan har varierat ö ver tid och rum. Bilden av vad som är manligt samt kvinnligt har formats i ett historiskt sammanhang, och kan i grunden träffa som en kulturell och social byggnad. Mannen och Kvinnan skapas genom en samspel mellan ekonomi, politik, religion, vetenskap, kultur och idéer. I alla tider har könen för knippats med somliga grundlä ggande egenskaper som har anvisat kvinnor och mä n olika bestyr och positioner i samhället. Efterso m män har haft mer makt samt inflytande har också männen s åsi kter om könens e genskaper dominerat. Det typiskt kvinnliga i frå ga om t.

Sammanfattning

Mig vill ännu en gång skriva försåvitt den svenska strategin för Corona samt dess konsekvenser för Sverige och förut svenska lärare. Om min bekant, såsom jag skrev om tidigare som inom början av hösten fick en butelj handsprit som enda skydd, hade jobbat på en skola i Finland hade munskydd gällt i kollektivtrafik och inom trånga lägen om inte smittläget varenda allvarligt. Beroende på smittläget så rekommenderas sedan munskydd i gymnasiet och likaså på högstadiet. Den finska inställningen stämmer naturligtvis rätt väl med vad ett smittskyddsmyndighet som ligger i Sverige rekommenderar. Den säger om användningen av munskydd:. I skolmiljöer är det dock eggande att genomföra denna åtgärd, eftersom det är känt att barn har ett lägre tolerans för att bära masker under längre perioder och kanske ej använder maskerna ordentligt. I grundskolor rekommenderas användning av ansiktsmasker för lärare samt andra vuxna när fysisk distansering ej kan garanteras, även om det ej rekommenderas för eleverna. I gymnasieskolor rekommenderas användning av ansiktsmasker för både elever och vuxna. Användningen av masker borde ses som en kompletterande åtgärd framför än en enda åtgärd för att förhindra överföring inom skolor.

FQ, Forum - Kvinnor och Funktionshinder

FQ-bloggen Foto under varje blogginlägg är gällande respektive nätskribent. Pest eller kolera — tankar under coronapandemin. Som folkhälsovetare, tillsammans ett snudd på morbid intresse förut infektionssjukdomar, var jag nog bättre psykiskt förberedd på coronapandemin än många andra. Vad jag inte var beredd gällande var de svåra avvägningarna för folk med funktionsnedsättning som kommer i svallvågorna.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here