Män mer ensamma än kvinnor – men pratar inte om det

Ensamstående kvinnor lokalt florida

Män saknar i större utsträckning än kvinnor många nära vänner. Faktum är att enligt undersökningar kan till och med var femte medelålders man sakna en nära vän. Det blir vanligare med stigande ålder och mer tydligt för männen än för kvinnorna, skriver Statistiska centralbyrån i sin rapport om ensamhet från Att män har svårt att prata om känslor kan vara en anledning till att de inte vågar erkänna att de känner sig ensamma, säger Lars Jacobsson som är professor i psykiatri vid Umeå universitet. Det gör även att män har svårt att söka hjälp och det avspeglar sig också i självmordsstatistiken, där män är överrepresenterade, säger han. Är män dåliga på att skaffa eller att behålla vänner? Oftast är det kvinnan i förhållandet som sköter de sociala kontakterna. Det märker jag ju även i min egen värld, att hustrun är den som kontaktar vänner och håller koll på födelsedagar.

Kvinnokliniken i Nyköping skriver remiss för assisterad befruktning på följande villkor:

Ytterligare ofrivilligt barnlösa ska få hjälp genast när kravet på genetisk koppling emellan barn och förälder har avskaffats inom Sverige. Men köerna till ägg- samt spermiedonation är redan långa på flera håll i landet, visar SVT:s kartläggning. Vart tionde par i Sverige uppskattas vara ofrivilligt barnlösa, vilket klassas såsom en sjukdom av WHO. Sedan årsskiftet är det möjligt för par alternativt ensamstående kvinnor att få såväl donerade spermier som ägg, så kallad dubbeldonation, i Sverige. Dessutom kan par alternativt ensamstående kvinnor som blivit gravida igenom IVF-behandling med egna könsceller nu ge kvarvarande embryon till någon annan igenom embryodonation. Förhoppningen är att fler skall få hjälp att bli gravida, skada i praktiken kommer det att avvakta.

VÅRA ANDRA MARKNADER

Gällande kvinnokliniken på Nyköpings lasarett  räknar hane med en hel del samtal när klinikens telefonkö öppnar klockan idag. Den som ringer tidigt på morgonen inneha chans att komma på ett påhälsning för en fertilitetsutredning hyfsat snabbt. Bedöms kvinnan som lämplig att vara singel mamma och har medicinska förutsättningar att bli gravid kommer kvinnokliniken i Nyköping skicka en remiss till en enskild klinik eller ett universitetssjukhus, där antingen insemination eller IVF utförs. Landstinget kommer stå för kostnaderna om kvinnan är skriven i Sörmland sedan minst tre månader tillbaka. Det innebär att kvinnan slipper betala tiotusentals kronor, som behandlingen kostar på privata kliniker utomlands. Gällande många andra håll i landet kommer singelkvinnor inte tas emot överhuvudtaget av 1 april. Det gäller också kvinnoklinikerna inom Eskilstuna och Katrineholm.

Ensamstående kvinnor lokalt i Sverige väder

Fakta: Ensamhet i Sverige

Drömmen för Sverige Alla människor har fantasier. Det kan handla om att bliva lagledare i fotboll, utbilda sig, fånga ett nytt jobb, ge barn ett bra start i livet eller investera på ett eget företag. Centerpartiet vill bygga ett Sverige där drömmar kan bli verklighet, ett Sverige där alltsammans landet ska leva. Centerpartiets vision förut Sverige är ett företagsamt, grönt, tryggt, liberalt och öppet samhälle. Under snart fyra år har Centerpartiet styrt Sverige tillsammans med övriga allianspartier. Vi inneha haft ledningen för ett stort mängd kommuner, landsting och regioner. Vi inneha drivit en politik med fokus gällande fler jobb och företag, minskat alienation och större öppenhet, bättre miljö, högre kvalitet och ökad valfrihet i välfärden. Vi har lotsat Sverige genom finanskris och djup lågkonjunktur och medverkat mot ordning och reda i statens finanser. Sverige har haft en stark stämma i världen och drivit på inom EU och globalt för en flitig klimatpolitik, för fred, rättvisa och minskad fattigdom.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here