Ägg- och spermiedonation

Tjänster för ensamstående kvinnor pinsamt

Skriv ut MFoF informerar - Socialnämndens utredning när barn kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna Information från MFoF till socialnämnderna om utredning när barn har kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna. Innehållet kompletterar MFoF:s föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning när barn har kommit till genom en assisterad befruktning av en ensamstående kvinna uppdateras senare i HSLF-FS Sammanfattning Ensamstående kvinnor har möjlighet till assisterad befruktning på samma villkor som olikkönade par.

Sammanfattning

Den rådande normen var att mannen igenom förvärvsarbete bar huvudansvaret för den ekonomiska försörj- ningen av familjen. Om det var ekonomiskt möjligt var hustruns huvudsakliga ansvar att ta hand om bo och barn. I början av sex- tiotalet var således en majoritet bruten de gifta kvinnorna hemarbetande och skötte i det närmaste allt hushållsarbete. Avsevärt har hänt sedan dess och inom dag är det mycket få kvinns i Sverige som arbetar hemma gällande heltid. Den normförskjutning som skett inneha naturligtvis påverkat både män och kvinns, även om omvälvningen onekligen varit störst för kvinnorna.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here