Fokus Nr 1 2018 Årgång 84

Byråer för ensamstående kön pojkar präst

Bilaga — Tabeller — Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt arbetsmarknadsstatus Statistikdatabas för egna sammanställningar I statistikdatabasen om hälso- och sjukvårdspersonal kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller. Det finns två ingångar — en för sysselsatt hälso- och sjukvårdspersonal och en för utfärdade legitimationer. Beställa anpassad statistik Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov. Beställa data för forskning Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning. Källor till statistiken Statistiken om hälso- och sjukvårdspersonal grundar sig bland annat på uppgifter från registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, HOSP. Uppgifterna inhämtas som aggregerade uppgifter, vilket innebär att uppgifterna inte innehåller uppgifter om enskilda individer. Det här ingår i statistiken Statistiken rörande legitimationer visar utbildningsland, kön, ålder, näringsgren SNI och för läkare och tandläkare även uppgifter om specialistbevis. För närvarande finns 21 legitimationsyrken.

FAKTA: Advokatundersökningen

Jämställdhetsbilaga till landskapets budget Kvinnor och hanar i samhälle och arbetsliv, förändringar mirakel talet Årets jämställdhetsbilaga till landskapets budget har fokus på skillnader i kvinnors och mäns ekonomiska situation på Åland. Vi följer upp den första jämställdhetsbilagan som publicerades för åtta år därefter med statistik som belyser utvecklingen bruten kvinnors och mäns villkor och ekonomiska förutsättningar. De ekonomiska förutsättningarna för kvinns och män, flickor och pojkar är en viktig aspekt att beakta inom arbetet mot ett mer jämställt by. Skillnaderna mellan i ekonomisk ställning påverkar förutsättningarna för individerna genom livets annorlunda skeden. På Åland finns idag ett lika stor andel kvinnor som hanar, dock med den förskjutningen inom åldersgrupperna så att männen är något ytterligare inom de yngre åldersgrupperna och kvinnorna lite fler bland de äldre. Det har också inneburit att fler äldre kvinnor lever i enpersonshushåll, i dom yngre åldersgrupperna är det fler hanar som bor i enpersonshushåll.

DET BLIR EN FLICKA

Statistikdatabas för egna sammanställningar

Nr 1 Årgång 84 En stor aktie av kåren värdesätter möjligheten att kombinera advokatyrket med föräldraskap — och advokaterna menar att det går allt bättre. Men Advokatsamfundets stora undersökning av tillståndet i kåren visar också på sexuella ­trakasserier samt att nästan var fjärde advokat har utsatts för hot. När ringdes in fanns det 5 advokater i Sverige.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here