Kalendarium

Enda katolska traditionalister mamma

Anna Smedeby Varför EU? Den sista föreläsningen denna vår. Och välbesökt. Medlemmar och övriga besökare fick lyssna till en engagerad talare denna kväll, Anna Smedeby. Smedeby växte upp i Falkenberg, men har sedan tjugofem år tillbaka bott i Bryssel. Hennes gedigna språkkunskaper blev uppenbara, när hon gav oss sin berättelse om varför EU är så mycket större än ett val i maj, dess akronymer och hur många som röstar. Kort å gott: Varför EU? Idag jobbar Smedeby inom European School of Administration.

Kalendarium

Anders Rasmusson, apotekare Salomon Smith, musikdir. John Arrhén och bibliotikare Nils Brodén. Martin P:son Nilsson in- ledare.

Stalin: en politisk biografi

Begynnelse Jag skrev denna biografi för tretton till fjorton år sedan som ett bok för genomsnittsläsaren snarare än förut experten, och jag gjorde mitt ultimata för att så klart och okontroversiellt som möjligt framlägga de väsentliga information om Stalin och hans karriär. När jag påbörjade planeringen av arbetet hade allmänheten och pressen ännu inte återhämtat sig från krigstidens kryperi för Stalin; när jag lade sista handen bred det, mullrade luftbron till Berlin samt Stalin var skurken i det anropa kriget. Dessa våldsamma förändringar i det politiska klimatet inverkade inte, tror mig, på min behandling av Stalin: mig har aldrig varit hänfallen åt Stalin-kulten, och det kalla kriget var ej mitt krig. Ändå kunde en brittisk kritiker kort efter publicerandet skriva att ‘liksom dess huvudpersoner har boken kommit att bli brännpunken för en aktiv och tidvis våldsam kontrovers Jag bör kanske tillägga att de flesta brittiska kritiker mottog boken fördomsfritt och generöst – icke desto mindre fortsatte den ‘våldsamma kontroversen’ i åratal, framförallt utrikes, på båda sidor om Atlanten. Boken har berömts eller klandrats av dom mest motsägelsefulla skäl, antingen som en fördömande av stalinismen eller som ett ursäkt för den, eller ibland såsom både ett fördömande och en förlåtelse. Sålunda förklarade den bortgångne Moshe Pijade, marskalk Titos vän och bundsförvant, ett gång för mig varför regeringen såsom han var medlem av vägrade att tillåta en jugoslavisk utgåva av Stalin: ‘Du förstår’, sade han, ‘problemet tillsammans din bok är att varje passage vi har tvister med ryssarna är den för prosovjetisk för oss, samt varje gång vi försöker vara vänskapligt instämda till dem är den förut antisovjetisk. Något kan fortfarande sägas inom försvar för den regeln; och bedömd efter den kan Stalin sägas hava lyckats ganska väl. Nästan varje bedömare, fientligt eller vänligt inställd, har inom detta porträtt funnit vad han inneha önskat finna och utläst vad han har önskat utläsa.

Kalendarium

Emil Sommarin. Utan datum Spöktro förr samt nu, docent Axel Herrlin. Utan datum Äro de positiva religionerna stadda inom upplösning? Albert Nilsson. Utan datum Norrlandsfrågan, Carl Lindhagen. Arthur Stille.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here