Working on Travel aka Trains & Boats & Planes — I live in between these places emotionally

Möt tjejer för wasap söker

Med strategiska initiativ och konkreta handlingar formas en arbetsplats präglad av mångfald. Mångfald är en framgångsfaktor, det vet man på Power Transformers i Ludvika. Men man vet också att förändring inte är något som kommer av sig självt. Varför ser det inte likadant ut i arbetslivet?

More you might like

You can read this text in Swedish here. I met Maria Salah the first time in Marseille ten years ago, at an exchange meeting åkte translation of theatre plays. A stark reason I wanted to talk with her about travelling is that she is an actor and a director rooted firmly in the world of theatre, rather than in the freelancing dance world that many of the interviews in this project is circling around. In that way, I wanted to offer additional perspectives on life on the road. Our conversation touched on what it is like being employed by a theatre institution that tours both nationally and internationally, with regard to widely different aspects of life — such as separation anxiety, racism and aging. But compared to a person based in Stockholm with an ordinary job, I probably have travelled a lot. I got my first theatre job in

Översättningstyper

Blogg: Därför vill vi anställa fler unga kvinnor Article Västerås Alla arbetsplatser mår bra av en blandning av folk. Mångfald skapar en innovativ och fiffig arbetsmiljö, och för oss på ABB och ABB Power Grids är det viktigt att både män och kvinns, unga och äldre, och människor tillsammans olika bakgrunder och nationaliteter arbetar hos oss. Tittar vi närmre på våra medarbetare ser vi att medelåldern är hög, 47 år, och om vi ska säkerställa vår långsiktiga kompetensförsörjning behöver vi anställa fler unga medarbetare. Vi ser också ett behov av att anställa fler kvinnor. Därför arbetar vi bland annat aktivt för att bliva bättre på att attrahera, rekrytera samt behålla kvinnor.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here