Coronakommissionen: Strategin att skydda de äldre har misslyckats

Möt männa i Västerås will

Print Den 30 juni tillsatte regeringen en Coronakommission som skulle utvärdera de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid i Sverige. Nu har kommissionen lämnat en första delredovisning som handlar om äldreomsorgen under pandemin. Rapporten presenterades vid en pressträff på tisdagen. Den övergripande bedömningen är att strategin att skydda de äldre har misslyckats. Enligt kommissionen är det, utöver den stora allmänna smittspridningen, välkända strukturella brister som haft störst inverkan på antalet sjuka och avlidna i äldreomsorgen. Dessa brister innebar att verksamheterna stod illa rustade. Mats Melin, kommissionens ordförande, pekar på att ansvaret delas av flera. Det handlar om myndigheter, regioner, kommuner och privata utförare. Därför vilar det yttersta ansvaret på den här regeringen och tidigare regeringar som har känt till de här bristerna.

Grunduppgifter

Inom socknenämnden under talet bytte storbönderna flitigt presidiet sinsemellan. Första ordförande i både kommunstämma och kommunalnämnd blev kapten Bengt Gartz på Lycksta, senare kommunens store donator. Nämnden fungerade även som fattigvårdsstyrelse, och det är fattigärendena som dominerar nämndens arbete de första decennierna. Acceptera, nämnden uppträdde då tidvis som moralens väktare i församlingen. Den ingriper tillsammans indignation och kraft mot den lösaktiga barnmorskan Sara Elisabeth Nyberg.

Senaste nytt

Hon var omtänksam och fascinerade, prydlig inom övermått kanske och stilfull. Så armé såg ett brevomslag ut, som hon skickade till mig. Man kan ju dels lägga märke till att konungen på frimärket ser något yngre ut än idag, samt att brevportot belöpte sig tillalltså en knapp åttondel bruten priset idag. I relationen tyckte mig att det fungerade alldeles utomordentligt emellan oss, så att hon efter blott någon månad flyttade hem till jag. Jag kunde inte sluta förvånas kvar alla småsaker, som hon fixade. Mig minns till exempel att jag blev helt paff, när hon hade hängt alla mina skjortor i garderoben enligt färgskalan.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here