Holländska efterkrigsproblem

Möt den holländska kvinnan saga

För publicering i tidskrifter eller böcker krävs, såvida det inte gäller sammanfattningar, Stiftelsens medgivande. När det gäller all publicering av föreläsningen i dess helhet eller i längre avsnitt måste ovan understrukna copyrightnotering anges. Det första foto som jag levt mig in i föreställer min mor innan hon födde mig. Fotot är tyvärr i svartvitt, därmed går många detaljer förlorade, blir till nätt och jämnt antydda grå former. Ljuset är mjukt och grynigt, vårlikt, säkert silat genom ett fönster, och håller rummet i ett knappt skönjbart sken. Mamma sitter vid en gammal radio, en sådan där med ett grönt öga och två rattar — en för att reglera ljudet, en för att leta fram stationer. Den radion blev mitt stadiga sällskap under barndomen, genom den blev jag medveten om att kosmos fanns.

Olga Tokarczuk – Nobelföreläsning

Rättsfallssamling Europadomstolens dom den 2 april inom mål Mohammed Hussein och övriga kontra Nederländerna och Italien ansökan nr. Dublinförordningen skulle utsätta henne och hennes avkomma för sådan behandling som strider kontra artikel 3 i Europakonventionen. Bakgrund Målet rör en kvinna som bl. Kvinnan flydde från Somalia till Italien inom augusti , registrerades där som förbjuden immigrant och överlämnades till en mottagningsenhet.

Olga Tokarczuk – Facts – - bracelet-bresilien.eu

Bruten författaren B. De ligga som ett tung börda på vårt lilla, skada tappra lands krigströtta skuldror. Sedan århundraden tillbaka har Holland överallt i världen varit känt som ett fredligt samt arbetsamt land, som lugnt går sin egen väg utan att oroa alternativt söka bråk med andra, praktiserande »good will» och öppenhjärtigt samarbete, varhelst det kunde. Vi hade våra svårigheter, arbetslöshet och överproduktion, liksom överallt annorstädes. Skada vi voro rika och välmående därtill arbetade, sparade och koloniserade allt vad krafterna höllo. Holland gjorde sitt ultimata. Så kom den 10 maj samt därmed också blodsutgjutelser, tyranni, hunger samt förstörelse. Alltför mycket har redan skrivits om detta mörka kapitel; jag behöver inte upprepa det.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here