Här är världens bästa fängelse

Appar för att möta ansvariga photo

Patruller larmas om personer med psykisk ohälsa flera gånger om dagen i Region Mitt. Men många gånger är det bättre att skicka sjukvårdspersonal än poliser. Det anser Per Halldén, polisområdeschef i Uppsala. Region Mitt har haft över 1 utryckningar som handlar om psykisk ohälsa under de sju första månaderna i år. Under en särskilt intensiv helg i mitten av juli hade polisdistriktet som täcker UppsalaGävleborgs och Västmanlands län över 50 stycken utryckningar som föll inom kategorin. Det kan röra sig om en enskild polispatrull som möter en person som mår psykiskt dåligt på stan till att vi åker till ett fullbordat självmord, säger Per Halldén, polisområdeschef i Uppsala. Men många gånger tar polisen sig an fall som är kopplade till missbruk eller sociala förhållanden som andra myndigheter har ansvar för.

Doftar apelsinsorbet

Sanna Kesselfors - 19 dec, Norska Dronninga Landskap, ÅF och White ska tillsammans arbeta fortsättningsvis med det viktiga projektet att inom kärnan av Halden, Norge projektera ett ny skola och idrottsanläggning på OS- tomten som ligger i centrala delarna av Halden. Skolan byggs i massivträ och projektmålet är att uppnå Breeam klassificeringen Nor Very Good. Utgångspunkten inom projektet har varit att skapa en tydligt och effektivt samspel mellan byggnader och rum, mellan ute- och innemiljöer. Tomten är liten i förhållande mot programmet. Genom att anpassa form, transparens och byggnadshöjder till platsen har kvalitativa utemiljöer maximerats och kontakt ute-inne främjats. I byggnaden har man medvetet arbetat tillsammans att vid sidan av traditionella funktioner skapa förutsättningar för nya pedagogiska samt alternativa arbetssätt och informella möten. Byggnadens gestaltning och materialitet har sin utgångsläge i regionala traditioner, sten- och träindustri.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here