Swedish to English vocabulary list from Freedict

Ensam vit älskarinna söker vattenbehandling

Den Osynliges hand. Det var med en känsla av vild glädje jag återvände från Nordbanans station, sedan jag där avlämnat min lilla hustru, vilken skulle fara till vårt barn, som insjuknat i fjärran land. Fullbordat var alltså offret av mitt hjärta! Våra avskedsord: När ses vi igen? Detta farväl, som vi utbytte i november månadblev verkligen också det sista, ty till denna stund, i majhar jag ännu icke återsett min kära hustru. När jag hunnit till Café de la Régence, slog jag mig ned vid det bord, där jag förut brukat sitta med min hustru, min vackra fångvaktarinna, som dag och natt spionerade på min själ, gissade till mina hemliga tankar, bevakade mina idéers lopp, svartsjukt iakttog min andes strävan mot det okända. Återskänkt åt friheten, erfar jag med ens en expansion av själens innestängda kraft och lyftes upp över småaktigheterna i storstaden, denna skådeplats för intellektuella strider, där jag nyss vunnit en seger, i sig själv futtig, men för mig oerhört stor, då den utgjorde uppfyllelsen av en ungdomsdröm, 8 som drömts av alla samtida skriftställare i mitt hemland, men förverkligats allenast av mig — nämligen att bliva spelad på en Paris-scen.

NYA SVARTA FANOR / SISTA UPPLAGAN

Fjärde avsnittet ' BO I. Mail gällande datorn är en högst opersonlig design av kommunikation. Det är sällan genomförbart att bakom ett mail föreställa sig personen som sänt det.

By Smakprov Media AB - Issuu

Kom gående mot henne där hon kraftig på altanen. Trots att hon kände sig yrvaken fanns det ingen hesitation i hennes rörelse när hon tog en handfull av de vita prydnadsstenarna ur den stora blomkrukan med blåa och violetta petunior och kastade inom avsikt att träffa. Han stannade opp mitt på gräsmattan och nu varenda hon alldeles säker på att det var han, trots all tid såsom gått. Menade hon kom? Han tog ytterligare några steg mot henne, fastsatt mer tveksamma. Hon tog ännu ett handfull av de släta stenarna ehuru hon nu visste att han varenda utom räckhåll. När hon kastade tog hon i så att det varenda nära att hon föll ur rullstolen. Han höll upp händerna i luften och försökte sig på ett smil, men hon var på allt övrigt än lekhumör.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here