Kön styr val av utbildning – trots ett av världens mest jämställda länder

Var att träffa damer kön svårt

Published by Amanda Axelsson on maj 27, maj 27, Jag sitter inloggad på en livesänd föreläsning i Våglära och Optik på Zoom. Föreläsningen ska strax dra igång. Idag ska vi gå igenom Fouriertransformer och jag är, trots min förvirring från förra genomgången av ämnet, taggad på att försöka få mer förståelse. Innan föreläsningen drar igång bläddrar jag igenom namnen på de över inloggade studenterna. Efter snart ett år på utbildningen är det inte något man tänker på så mycket längre, men jag inser att det tar en bra stunds scrollande innan det första tjejnamnet dyker upp på skärmen. Jag försöker snabbt räkna igenom hur många det är totalt, och jag kommer inte ens upp till 20 stycken.

Tidigare forskning

Referenser Inledning och syfte Trots att forsk-ningen om datormedierad distansutbildning har ökat avgörande under de senaste två decen-nierna, inneha inte genusrelaterade frågor legat i skärpa i någon större utsträck-ning. En anledning kan vara att utbildningsformen har uppfattats erbjuda utbildning på lika villkor förut kvin-nor och män, baserat på antaganden om att distansutbildningens flexibilitet möjliggör skolning för människor oberoende av vilka dom är och hur deras livssituation tittar ut. Det finns sedan länge likaså ett antagande om att datormedierad samfärdsel lämnar få spår av använ--darens identitet eller personlighet, varför studentens kön skulle spela mindre roll se t. Detta har emellertid ifrågasatts då senare plugg visar att genusmönster också framträder inom den virtuella världen Herring ; Sierpe Liksom inom andra kunskapsfält är det viktigt att fylla igen kunskapsluckor i forskningen om distansutbildning och datormedierad undervisning som hänger samman med att genusfrågor hamnat i skymundan eller absolut utelämnats Thurén Genusforskningen har sitt ursprung i en feministisk kritik bruten ojämlika förhållanden mellan män och kvinns. Kvinnors underordning visar sig bland övrigt genom att de har varit uteslutna från en mängd olika områden.

Inte hindras av strukturer och fördomar

Corona i skolan: Så agerar kommunerna före skolstart Corona Öppna skolor, munskydd mot lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet. Annons Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning Corona Kommunombudet: Väldigt besvärligt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans. Annons Klara siffror: Grundskolor är vanligaste platsen förut coronautbrott Corona Mer än dubbelt odla många utbrott inom grundskolan som gällande alla andra arbetsplatser i Sverige. Nya fall av smitta på högstadieskola — beredskap för distansstudier Corona Smittoläget bland personalen har förvärrats sedan förra veckans skyddsstopp. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog samt barnboksförfattare.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here