Uppbyggnaden

Hur kille möter cellmigrationsmötet

Läs mer Uppbyggnaden EU-samarbetet liknar ingenting annat. Unionen är varken ett statsförbund eller en internationell organisation utan något så ovanligt som ett bindande samarbete mellan självständiga stater. Konstruktionen kan likna ett lapptäcke men har en noga avvägd maktbalans mellan olika instanser. Här försvarar varje land sitt nationella intresse. Man ansvarar för det gemensamma bästa, helheten. Kommissionen består av utsedda höga tjänstemän från varje medlemsland men får inte ta instruktioner från något land eller annan part.

Innehåll på sidan

Vad vill EU med brexit? Att utträdet sker under ordnade former. EU-sidan inneha först och främst velat reda ut konsekvenserna för invånare och företag. Inom maj antog EU-sidan sina riktlinjer inom förhandlingarna. Om övriga EU-länder fick kora så ser de helst att Storbritannien stannar kvar i EU men det är upp till varje enskilt mark att lämna EU om det odla önskar. Vad vill Storbritannien med brexit? Bland annat slippa EU:s fria flexibilitet av människor, sluta egna frihandelsavtal samt inte behöva lyda under EU-domstolen. Inom ett tal i början av informerade premiärminister Theresa May hur hon tittar på utträdet. Hon vill bland övrigt att landet lämnar EU:s inre handelsplats, det gemensamma tullsamarbetet och att EU-domstolen inte längre ska ha någon dömande makt i Storbritannien.

Daniel Kish: How I use sonar to navigate the world

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here