Föräldrabalk : 1949:381

Händelser för ensam Mogen kommunikationsdata

Strömavbrott Allt om strömavbrott samlat på ett ställe - 5. Så Johannes betalade resan till Amerika för tre av Johans systrar. Det sägs att en av Johans systrars två söner deltog i första världskriget var av en skadades av senapsgasen i skyttegravarna.

Fastställande av faderskap

Ändrad: SFS Behandling av ofrivillig barnlöshet Faderskap vid insemination eller befruktning utanför kroppen 8 §   Om modern inneha genomgått en insemination eller befruktning utstött kroppen med samtycke av en hane som var hennes make eller sambo och det med hänsyn till alla omständigheter är sannolikt att barnet inneha tillkommit genom behandlingen, ska vid tillämpningen av 2 — 5 §§ den som har lämnat samtycket anses såsom barnets far. Vid en behandling såsom har utförts med spermier från ett annan man än moderns make alternativt sambo gäller första stycket endast försåvitt behandlingen har utförts enligt 6 alternativt 7 kap. Lag Författningskommentar Prop. Det har klargjorts att bestämmelsen bara omfattar befruktning av en kvinna såsom är gift eller sambo med ett man, till skillnad från fall därborta kvinnan är partner eller sambo tillsammans en annan kvinna. Föräldraskapet i dessa senare fall regleras i stället inom 9 §.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here